Escriu a la regidora

Benvinguts a la web de l’Àrea de Joventut.

A mesura que us endinseu, trobareu tota la informació sobre les activitats, habitatge, treball i les formes de participació i associacionisme juvenil a Tortosa. A més, també detallem tots els serveis que oferim des del Punt Jove de Tortosa. Però més enllà d’aquesta informació, aquest web ha de servir com un nexe d’unió àgil i dinàmic entre l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i els joves de Tortosa.
La vostra participació és essencial per tirar endavant la nostra ciutat.

Cristina Girón Carrillo.
Regidora de Joventut
Ajuntament de Tortosa

Nom ::

e-mail ::

Població ::

Tema ::

Comentari ::

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del vostre document d’identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d’Espanya, 1. 43500 Tortosa.

Los comentarios están cerrados.